Datum uspostavljanja Evidencije: 01.02.2021. 

1. Podaci o Rukovaocu: 

Bio Save d.o.o.
Podgorica
PIB: 02896168

Zakonski zastupnik: Bogdan Vlahović
E-mail: info@biosave.me

2. Naziv zbirke podataka: 

Evidencija o ličnim podacima lica koja pristupaju internet stranicama i učestvuju u promotivnim aktivnostima rukovaoca.

3. Vrsta radnje obrade: 

Prikupljanje, belježenje, korišćenje, sortiranje, čuvanje, stavljanje na uvid, pohranjivanje. 

4. Vrsta podataka o ličnosti: 

Podaci koji se obrađuju radi slanja newsletter-a je: e-mail adresa.

5. Kategorija lica na koje se podaci odnose: 

Podaci se odnose na lica koja pristupaju internet stranicama i učestvuju u promotivnim aktivnostima rukovaoca.

6. Svrha obrade:

Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newslwtter-a obrađuju se radi izvršavanja marketinških i promotivnih aktivnosti rukovaoca.

7. Pravni osnov: 

  • Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newslwtter-a
  • Pristanak lica na koje se podaci odnose 

8. Prenos podataka iz Crne Gore: 

Podaci se ne iznose iz CG.

9. Rok čuvanja i upotrebe podataka: 

  • Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newslwtter-a
  • Podaci koji se prikupljaju čuvaju se najduže 30 dana nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni. 

10. Opis mjera zaštite: 

Rukovalac je sproveo kadrovske, tehničke i organizacione mjere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamjernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Zbirka podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Podaci u pisanoj formi se nalaze u osiguranim i zaključanim ormanima. Podatke može obrađivati samo lice koje je ovlašćeno. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu zbirku podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije se zaključavaju.

Pristup podacima je moguć samo određenim licima uz korisničko ime i šifru. 

Bio Save d.o.o.