Stratipharm

Stratipharm

Genetski test za personalizovano uzimanje lekova

Svaki čovek je jedinstven – kako spolja, tako i iznutra. Individualne razlike imaju veliki uticaj na delovanje lekova. Standardni lekovi u uobičajenoj dozi ne pomažu svima i na isti način.

Neželjena dejstva, pogrešna doza i neefikasnost lekova su veoma česta pojava. Za pojedine lekove javljaju se čak kod 50% pacijenata.

Za našu jedinstvenost i različitost zaslužni su naši geni. I upravo geni imaju uticaja na koji način i da li će naše telo moći da razgradi određene aktivne supstance lekova. Pomoću testa STRATIPHARM dobijate dragocenu informaciju o svom detetu da li i u kojoj dozi mu odgovara blizu 300 lekova.

Na taj način se mogu:

  • Izbeći neželjena dejstva leka
  • Individualno prilagoditi doze leka
  • Minimalizovati neželjena dejstva leka
  • Efikasnost lekova

Pre nego što neki lek ostvari željeno dejstvo, u telu se odvijaju različiti procesi. Nakon gutanja tablete ili kapsule aktivna supstanca leka se oslobađa i dospeva u krv. Preko krvi ona cirkuliše kroz telo i između ostalog dospeva do jetre. Jetra preuzima bitnu ulogu u metabolisanju aktivne supstance. U jetri se lek razgrađuje, da bi se na kraju ponovo izlučio iz tela.

Različiti tipovi metabolizma

 Uglavnom se ne zna odmah da li, na koji način i koliko brzo neki lek deluje kod pacijenta. To se mora proveriti. Jer za većinu stanja skoro uvek ima više opcija terapija. Tako se uglavnom tek nakon izvesnog vremena ustanovi, da li je neki lek kod pacijenta zaista delovao.

Kako će telo pacijenta apsorbovati određene aktivne supstance, prvenstveno zavisi od enzima, koji su kod svakog pacijenta individualni. Enzimi jetre su glavni u obradi leka. Oni su važni za efikasnost, ali i za neželjena dejstva, kao i za delovanje u kombinaciji sa drugim lekovima. Iz tog razloga na jedan isti lek dvoje ljudi može reagovati savim drugačije.

Šta je to STRATIPHARM?

Test se izvodi jednostavnim uzimanjem uzorka bukalne sluzokože (unutrašnja strana obraza) bezbolnim brisom.

Na osnovu ove analize STRATIPHARM utvrđuje Vaš personalizovani genetski profil na približno 300 lekova. Dobijate tačan spisak lekova koji kod Vas tokom celog života mogu izazivati neželjene reakcije. Uz pomoć njega lekar može odrediti odgovarajući lek i dozu u odnosu na Vaš genetski profil.

Isprobavanje lekova i izlaganje rizicima koje ono nosi sa sobom postaju zaborav.

Sign In