NEURO™ assistant je specijalni paket pomoći pri potrebi za terapijom matičnim ćelijama kod teških neuroloških bolesti kod djeteta. Taj paket obuhvata spektar autizma i razne oblike cerebralne paralize. Brojne studije govore u prilog regenerativne terapije mozga matičnim ćelijama u ovim stanjima gdje su djeca postigla značajne napretke u funkcionisanju posle terapije. 

NEURO™ assistant uključuje sljedeću vrstu pomoći:

  • Konsultacija doktora transplantologa;
  • Testiranje HLA gena;
  • Psihijatrijsku i psihološku procjenu djeteta;
  • Pokrivanje troškova hospitalizacije pri primjeni uzorka sačuvanih matičnih ćelija djeteta;
  • Praćenje djeteta poslije terapije i procena napretka;

Liječenje se obavlja u partnerskoj bolnici FamiCord™-a sa uzorkom matičnih ćelija djeteta od koga je uzeto ukoliko djete dobije dijagnozu autizma ili cerebralne paralize. Trošak liječenja pokriva Bio Save. Liječenje se sprovodi kratkom intravenskom infuzijom matičnih ćelija i djete se zadržava u bolnici 2-3 dana. Prije terapije djete prolazi kompletnu psihijatrijsku i psihološku procjenu od strane iskusnog tima ljekara i potom odlazi na terapiju. Poslije terapije u pomoć je uključena redovna kontrola djeteta u sljedećih 6 mjeseci.

Cijena za NEURO™ assistant paket iznosi 300 eura i važi do kraja izabranog perioda čuvanja matičnih ćelija.