Matične ćelije Vašeg djeteta su kod nas u najboljim rukama

U našim istraživanjima stalno unaprjeđujemo upotrebu i kvalitet matičnih ćelija iz pupčane krvi. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva postali smo priznati autoritet u svim oblastima matičnih ćelija iz pupčane krvi i znamo šta je važno budućim roditeljima i njihovim ljekarima. Zbog toga su matične ćelije Vašeg djeteta u najboljim rukama.

FamiCord radi u sopstvenoj specijalnoj visoko-tehnološkoj laboratoriji.

Sve važne korake - obradu i dugoročno skladištenje - FamiCord Group obavlja sama. Ove zadatke obavljaju saradnici naših visoko - tehnoloških laboratorija u više zemalja u Evropi, gdje se radi u skladu sa GMP standardom. Samo na ovaj način možemo sprovesti sopstvene visoke zahtjeve u pogledu kvaliteta, koji u mnogo čemu prevazilaze najviše medicinske standarde.

Fami Cord GROUP posjeduje vrhunski standard AABB- Američke asocijacije banaka za matične ćelije  koji garantuje da će Vaš uzorak biti prihvaćen u svim bolnicama u svijetu.

AABB (American Association of Blood Banks) je standard priznat širom svijeta u bolnicama koje se bave transplantacijama matičnih ćelija. 

AABB je ustanova koja izdaje sertifikate od 1947. godine, poslednjih 60 godina je lider u oblasti banaka krvi i prikupljanju, obradi i izdavanju uzoraka, a kao takva ima najviše iskustva u transfuziologiji i terapiji matičnim ćelijama. Skoro sve američke banke matičnih ćelija imaju ovaj standard i 80% bolnica u Americi koje sprovode transplantacije matičnih ćelija posjeduje ovaj standard koji je odobren i od Američke uprave za hranu i lijekove (FDA).