Invicta je genetska laboratorija koja se bavi preimplantacionim genetskim skriningom. Skrining pomaže parovima koji prolaze IVF proceduru u pronalaženju najboljeg embriona u postupku vještačke oplodnje. Svake godine Invicta testira oko 1000 embriona parova koji žele prinovu, što je čini drugom najvećom genetskom laboratorijom za preimplantacioni skrining u Evropi.