Cogap je njemačka genetska laboratorija koja u saradnji sa Bio Save kompanijom građanima Crne Gore nudi najnoviji nutrigenetički test koji određuje koja ishrana odgovara svakom pojedincu na osnovu njegove genetike. Taj test je razvijen u saradnji sa najvećim svijetskim centrom za istraživanje uticaja gena na ishranu, koji se nalazi u Kelnu (Njemačka).