MATIČNE ĆELIJE

MATIČNE ĆELIJE

Detaljno objašnjenje usluga i paketa

DETALJNO OBJAŠNJENJE

Proizvodi, usluge i cijene

BEZ DODATNIH TROŠKOVA NA GODIŠNJEM NIVOu

Ugovorom određena nadoknada je fiksna. Uslovi ugovora Vam garantuju da tokom ugovorenog perioda skladištenja nećete imati nikakvih dodatnih troškova. Veoma je važna finansijska sigurnost za Vas i Vaše dete kod dugoročnog skladištenja pupčane krvi.

STRUČNE KONSULTACIJE SA NAŠIM MEDICINSKIM STRUČNJACIMA

Eksperti iz oblasti medicine će Vas stručno posavjetovati i pružiti Vam podršku u svim medicinskim pitanjima vezanim za temu matičnih ćelija iz pupčane krvi.

DETALJNA MEDICINSKA ISTORIJA I PROCjENA NAŠIH LjEKARA

Pažljivo prikupljanje podataka i procjena medicinske istorije Vaše porodice, vrše se zbog sigurnosti Vašeg djeteta u slučaju terapijske primjene pupčane krvi. Na osnovu formulara medicinske istorije i rezultata krvi majke prije porođaja naši ljekari procjenjuju da li sa medicinske tačke gledišta može biti izvršeno uzimanje pupčane krvi i da li kasnije ta krv može biti primjenjena u terapijske svrhe.

OBUKA OSOBLJA U PORODILIŠTU OD STRANE NAŠIH SARADNIKA

Stručni tim naših saradnika vodi računa o tome da Vaše porodilište ispunjava sve preduslove propisane zakonom, koji su neophodni za uzimanja pupčane krvi. Zbog toga mi vršimo obuku babica i ljekara u porodilištima.

SPECIJALNO DIZAJNIRANI TRANSPORTNI PAKET SA SETOM ZA UZIMANJE KRVI

Sigurnosno pakovanje koje sadrži gel, čija je uloga da stabilizuje temperaturu, izolaciona kutija od stiropora i čip za mjerenje temperature, koja se neprekidno belježi, dizajnirali su naši stručnjaci, kako bi obezbijedili najbolji mogući kvalitet transporta krvi. Paket sadrži set za uzimanje krvi, specijalno dizajniran za bezbjedno uzimanje pupčane krvi kod normalnog porođaja i carskog
reza, i kutiju sa priborom za dezinfekciju.

BESPLATNO UZIMANJE PUPČANE KRVI U PORODILIŠTU

Uzimanje pupčane krvi vrši obučeno osoblje. Troškovi uzimanja pupčane krvi uračunati su u cjenu.

TRANSPORT KRVI PUTEM SPECIJALIZOVANE KURIRSKE SLUŽBE DO LABORATORIJE

Naša info linija Vam je na raspolaganju 365 dana godišnje 24 časa. Možete biti sigurni da će transport krvi do naše laboratorije čak i vikendima i praznicima biti izvršen u predviđenom roku.

OBRADA KRVI U STERILNIM USLOVIMA (GMP STANDARD)

Priprema pupčane krvi vrši se u našoj laboratoriji. Radi se o bezbednoj laboratoriji u skladu sa GMP standardom (GMP: Good Manufacturing Practice - najviši medicinski standard za proizvođače medicinskih sredstava). Obrada krvi se vrši u specijalno zaštićenim sterilnim prostorijama, gdje se neprekidno vrši nadzor, a pristup tim prostorijama je strogo ograničen.

KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE KRIOPREZERVACIJOM U KESAMA ZA ZAMRZAVANJE

Matične ćelije se skladište u specijalno dizajniranoj kesi, koja je otporna na lomljenje. U slučaju da je prikupljena veća zapremina krvi, ona će bez dodatnih troškova biti podjeljenana i uskladištena u dvije odvojene kese. Trajno skladištenje se vrši u tankovima za zamrzavanje na temperaturi od -196°C.

ISPITIVANJE KVALITETA KRVI IZ PUPČANIKA I KRVI MAJKE U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA

Pupčana krv mora biti pažljivo ispitana u skladu sa propisanim parametrima kvaliteta. Tek tada ona može biti upotrijebljena u slučaju bolesti. Testiranje traje nekoliko nedjelja i obuhvata sljedeće relevantne korake.

Kod pupčane krvi: broj pluripotentnih ćelija (CD34+, CD45-), vitalnost i morfologiju matičnih ćelija, kontrola sterilnosti, infekcioni markeri (HIV 1-RNK, hepatitis C-RNK, parvovirus B19-DNK, virus citomegalia-DNK). Ako je neophodno, kao npr. u slučaju pozitivne kontrole sterilnosti, sprovodimo dodatna testiranja besplatno.

Kod krvi majke: HIV 1/2 - antitijela/p24-antigen, TP-antitijela, hepatitis Bs-antigen, hepatitis Bc-antitijela, Hepatitis C-antitijela. Ako je neophodno sprovodimo i testiranje i za druge parametre besplatno.

DOSTAVLJANJE I INTERPRETACIJA REZULTATA / SETRIFIKAT

Mi Vam saopštavamo rezultate ispitivanja pupčane krvi i krvi majke. U slučaju da imate pitanja možete se telefonskim putem obratiti našem stručnom saradniku.

PODRŠKA U LijEČENJU OD STRANE BIO SAVE FONDACIJE

Bio Save Fondacija je registrovana kao Fondacija za pomoć pri liječenju matičnim ćelijama i kao takva je specijalizovana za pomoć ne samo klijentima Bio Save-a već svoj djeci kojoj je pomoć potrebna, bez obzira u kojoj banci su matične ćelije sačuvane.

TRANSPLANT ASSISTANT™ - TRANSPORT PUPČANE KRVI DO KLINIKE

U slučaju da je potrebna pupčana krv Vašeg deteta za terapijsku primjenu dobićete od nas sveobuhvatnu podršku. Pomoći ćemo Vam pri ispunjavanju formulara, kod dogovora sa ljekarima i ako je to moguće, zajedno ćemo potražiti specijalistu. Mi obezbjeđujemo transport matičnih ćelija u specijalnom tanku u kliniku.

NEURO ASSISTANT™

NEURO assistant je specijalni paket pomoći pri potrebi za terapijom matičnim ćelijama kod teških neuroloških bolesti kod djeteta. Taj paket obuhvata spektar autizma i razne oblike cerebralne paralize. Brojne studije govore u prilog regenerativne terapije mozga matičnim ćelijama u ovim stanjima gdje su djeca postigla značajne napretke u funkcionisanju posle terapije. Ovo je jedinstven paket pomoći koji pruža samo Bio Save.

DODATNE USLUGE - 200 EUR POKLON POPUST ZA VjERNOST

Ukoliko se odlučite za skladištenje matičnih ćelija u Bio Save-u i za naredno djete, dobićete popust od 200 EUR. Ovaj popust se ne može kombinovati i sabirati sa drugim popustima ili posebnim pogodnostima u slučaju blizanačkog porođaja.

DODATNE USLUGE - DOŽIVOTNA GARANCIJA CijENE KOD NAREDNOG SKLADIŠTENJA PUPČANE KRVI

Ukoliko se bilo kada u životu odlučite za skladištenje pupčane krvi drugog djeteta pod istim ugovornim uslovima, mi Vam garantujemo istu cjenu kao kod prvog skladištenja, bez obzira na eventualne korekcije cjena koje su se desile u međuvremenu.

DODATNE USLUGE - POSEBNI USLOVI KOD BLIZANAČKE TRUDNOĆE

U slučaju blizanačkog porođaja nudimo Vam posebne pogodnosti. Za prvo djete plaćate celu ugovorom određenu sumu u zavisnosti od perioda skladištenja, dok za drugo plaćate 50% sume za određeni broj godina.

POTREBNO VAM JE JOŠ INFORMACIJA?

POTREBNO VAM JE JOŠ INFORMACIJA?

Svratite kod nas

Sign In