Kardiovaskularne bolesti odnesu najveći broj života svake godine u svjetu, oko 18 miliona. Daleko na drugom mestu iza njih su maligni tumori koji odnesu 9 miliona života. Najveći broj pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima umire od srčane slabosti koja nastaje kao posljedica preležanog infarkta miokarda ili usljed dugotrajnog povišenog pritiska.

Do sada se srčana slabost lječila jedino lijekovima koji su samo odlagali napredovanje bolesti, ali nisu mogli da obnove ćelije srca koje su oštećene. 

Matične ćelije su donele novu nadu velikom broju pacijenata sa srčanom slabošću jer se trenutno sprovodi studija (CIRCULATE) vrijedna 7, 5 miliona €, sponzorisana od strane Evropske Unije koja ispituje mogućnost regeneracije srčanog mišića matičnim ćelijama.

Matične ćelije se putem katetera unose u deo srca koji je oštećen i one regenerišu mišićna vlakna srca. Tako omogućavaju srcu da pumpa krv efikasnije, a pacijentima da žive život bez tegoba i u krajnjem rezultatu produžavaju život.