Parent’s Guide to Cord Blood (Vodič za roditelje za čuvanje matičnih ćelija) analizira proces prikupljanja matičnih ćelija još od 1998. godine. Izveštaji se objavljuju jednom u nekoliko godina jer je izuzetno teško sakupiti sve odgovarajuće izveštaje. U tabeli su dati relevantni kompanijski podaci, odnosno podaci koji su dobijeni od strane ovlašćenih predstavnika kompanija. Nisu uzeti u obzir reklamni podaci i podaci iz medija.

Bio Save Group je eksluzivni partner najveće banke matičnih ćelija u Evropu - FamiCord Group za Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju

Nema jedinstvenog poslovnog modela koji dominira među deset najboljih banaka matičnih ćelija: neke od njih su vezane za jednu laboratoriju, dok ostale koriste usluge više laboratorija. Pojedine su nacionalne, dok ima i multinacionalnih. Postoje banke čiji rast je povećan višestrukim akvizicijama. Kod pojedinih banaka skladištenje tkiva pupčane vrpce zauzima značajno mesto. Nijedna od banaka nema značajan doprinos jedinica krvi iz pupčane vrpce.

Ukupan sadržaj u TOP 10 banaka je preko 4 miliona jedinica krvi i tkiva pupčanika. Poređenja radi, Parent’s Guide to Cord Blood procenjuje da je ukupan broj jedinica u svetu preko 6.75 miliona. To znači da je  više od 60% svetskih rezervi matičnih ćelija novorođenčeta u rukama ovih 10 kompanija.

Tokom protekle tri godine bilo je više izveštaja o konsolidaciji u ovoj  oblasti. Parent’s Guide to Cord Blood utvrdio je da je broj operativnih banaka za matične ćelije opao za oko 10% ali je još uvek blizu 200 laboratorija širom sveta. Uočena je konsolidacija u vlasništvu banaka, pri čemu se više banaka pridružilo tzv. bankarskim grupama. Kada se jedna banka pridruži grupi, obično zatvaraju pojedina multinacionalna marketinška predstavništva koja su u sukobu interesa sa grupom, te je u pojedinim krugovima ovo smanjenje u broju marketinških predstavništva pogrešno protumačeno kao smanjenje broja banaka.

U ovom trenutku, banka matičnih ćelija mora imati popis od preko 200 hiljada da bi se našla među 10 najboljih banaka, a kako ove vodeće banke rastu taj prag će povećavati.

Da biste saznali više o ovoj temi, posetite Parent’s Guide to Cord Blood klikom na link.

Izvor: Preuzeto sa Parent’s Guide to Cord Blood (Novembar 2018)