Fiksiranje kostiju ekstremiteta nakon teških povreda može biti pravi izazov čak i za najveštije ortopedske hirurge. Kod gubitka veće površine kosti zarastanje nije moguće, a čak i kod manje ozbiljnih preloma zarastanje kostiju može predstavljati problem kod pacijenata sa narušenim zdravljem ili u poznijim godinama.

Kada se ljekari susretnu sa ovakvim prelomima zlatni standard u liječenju je autologna transplantacija kosti. Transplantacija kosti uključuje prethodno prikupljanje segmenata zdrave kosti obično sa karlice pacijenta, koja se zatim koristi za „premošćivanje" prekida gdje kost ne može adekvatno da zaraste. Međutim, u zavisnosti od pacijentovog zdravlja i stepena oštećenja, transplantaciju kosti nije uvek moguće sprovesti.

Neki ljekari su poslednjih godina počeli da istražuju nešto novo: uključivanje koštanih morfogenetičkih proteina (BMP) u koštane implantate kako bi se pospešilo zarastanje kosti. Međutim, to nije sigurna metoda. Tradicionalnom primjenom BMP proteina dolazi do značajnih neželjenih pojava, uključujući formiranje kostiju u mekim tkivima i resorpciju kostiju.

Do ovih neželjenih efekata može doći usled prekomjerne doze BMP proteina. Zato su istraživači razvili nov pristup: gensku terapiju koja ne koristi sam protein već njegov gen. Na taj način ćelije će dobiti BMP protein u dozi koja im je fiziološki potrebna isključivo na mjestu povrede.


Davanje genske terapije

Međutim, tretirati tačno određene ćelije genskom terapijom nije uvijek lako. Zato su istraživači u ovom slučaju koristili relativno novi mehanizam davanja genske terapije: sonoporacija.

U sonoporaciji se koristi ultrazvuk za izazivanje mikro mjehurića ispunjenih gasom koji su obloženi lipidnim omotačem. Ovi mjehurići osciliraju i stvaraju sitne pukotine u ćelijama koje se mogu lako popraviti. Te male pukotine omogućuju da DNK tokom genske terapije uđe na pravo mjesto bez uticaja na okolna područja. Sljedeći korak je da se obezbjedi da genska terapija bude usmerena na željene ćelije. Tim ljekara je targetirao poseban oblik matičnih ćelija koji mogu postati ćelije kosti i uspešno proizvoditi BMP protein.

Istraživači su testirali svoju novu metodu na kosti potkoljenice svinje i došli do zaključka da je ova tehnika izlečila prelome nakon samo jedne doze.

Ova inovativna terapija bi mogla da poboljša oporavak miliona ljudi širom svjeta. Prije nego što saznamo da li bolnice mogu usvojiti ovu proceduru, moraju se sprovesti kliničke studije. Ipak, dosadašnja ispitivanja su dala dovoljno obećanja naučnicima da ovu proceduru koriste u sličnim ispitivanjima za izlječenje kostiju: Jedna strategija fiksiranja preloma uključuje određeni oblik BPM proteina, a druga terapiju koja koristi matične ćelije za revitalizaciju rasta kostiju.


Izvor: http://bit.ly/2iUN6pW