Shodno tome da je mozak najsloženiji ljudski organ, naučnicima do sada nije polazilo za rukom da stvore mozak nalik ljudskom. Naučnici sa Instituta za molekularnu biologiju na Austrijskoj akademiji nauka u Beču su sada po prvi put uzgajili mini mozak pomoću matičnih ćelija u specijalnom biorekatoru. Njihov rad je objavljen u renomiranom stručnom magazinu Nature

Osam do deset dana nakon zasejavanja ljudskih reprogramiranih matičnih ćelija, tzv. ipS ćelija, došlo je do njihovog diferenciranja  u nervno tkivo. Nakon 20 do 30 dana one su u jednom pokretnom bioreaktoru nastavile da se razvijaju u različite trodimenzionalne delove mozga, između ostalog u prednji, srednji i zadnji mozak. Veličine od oko 4 milimetara, ovaj „Mini-Brain“ odgovara mozgu embriona u stomaku od 9. nedelja.

Za naučnike je, prije svega, bilo zapanjujuće to što je uzgajan mozak bio sposoban da izgradi nervne i glija ćelije i da su se pojedini delovi mozga organizovali kao kod mozga embriona. Na taj način se veoma dobro mogu posmatrati aktivnost nervnih ćelija i komunikacija između ćelija.

Naučnici u svom mini-mozgu vide dobar model za dublje istraživanje neuroloških bolesti i oboljenja mozga, kao što su autizam ili šizofrenija. Takođe, na ovaj način mogu biti testirani lijekovi za moždana oboljenja. Ipak, dug je put do uzgajanja kompletnog mozga ili tkiva za zamenu oštećenih delova mozga, kažu naučnici.