Bio Save Fondacija, koja pruža pomoć u organizovanju liječenja matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, poslala je još četiri mališana uzrasta od 5 do 8 godina iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije u inostranu kliniku na liječenje.

6. septembra je četvoro mališana, otišlo na terapiju matičnim ćelijama u inostranstvo. I ovog puta je Bio Save Fondacija obavila sve potrebne korake kako bi obezbijedila mališanima da odu na terapiju koja im daje nadu da promjene život nabolje.

Bio Save Fondacija osnovana je u oktobru mesecu 2013. godine od strane Bio Save d.o.o. iz Beograda i članica je Bio Save Group iz Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije, sa ciljem da pomože u liječenju djece matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, nezavisno u kojoj Banci su sačuvane njihove matične ćelije.

Radi se o porodicima koje su sačuvale matične ćelije iz pupčanika u FamiCord AG, koje će sada biti iskorišćene za liječenje.  

„Terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce je nova nada za liječenje autizma i neuroloških oboljenja kod dece, i mi u Bio Save Fondaciji smo potpuno posvećeni tom izazovu“ – objasnio nam je dr Aleksandar Antović direktor Bio Save Fondacije koji je sa ovim mališanima i njihovim roditeljima otišao u inostranstvo.

Matične ćelije iz pupčane vrpce se koriste za liječenje više od 80 oboljenja. Svakodnevno, broj mogućih tretmana se povećava, a liječenje matičnim ćelijama postaje posebna grana medicine. Najveće blago koje roditelji mogu pokloniti svom djetetu je zdravlje i zato ne treba propustiti priliku koja se pruža samo jednom u životu da sačuvate matične ćelije iz pupčane vrpce prilikom njegovog rođenja.

Šest mjeseci nakon sprovedene terapije matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, ponoviće se svi testovi i analize rađene prije odlaska ove djece na terapiju, kako bi se procjenio napredak.

Puno sreće i srećan put im želimo!