Liječenje moždanih oštećenja

Liječenje moždanih oštećenja

Matične ćelije mogu da se koriste neposredno posle porođaja kod prijevremeno rođenih beba

Ukoliko beba dođe na svjet dosta prije termina, često se javljaju oštećenja mozga izazvana infekcijama, kao i hipoperfuzija (smanjena prokrvljenost mozga). Matične ćelije iz sopstvene krvi pupčanika bi ovu djecu mogle da zaštite od razvojnih poremećaja, koji bi ih pratili do kraja života. Ovo je pokazala model studija klinike Frauenklinik u Bernu (Švajcarska).

Porađaj se završio, pupčana vrpca je presječena i odlaže se zajedno sa placentom. Tako uglavnom izgleda redosljed u porodilištu. Međutim, matične ćelije iz tkiva pupčanika bi mogle da se koriste neposredno po rođenju – u cilju liječenja oštećenja mozga kod prijevremeno rođenih beba. Ovo je pristup Istraživačke laboratorije za prenatalu medicinu na Univerzitetskoj bolnici u Bernu (Inselspital).

Studija je zaista uspjela da pokaže da su ubrizgane ćelije stigle do mozga i da su unapredile nervne veze između moždanih hemisfera i kičmene moždine kod životinja. 

U jednoj eksperimentalnoj studiji ljekari su pokazali da bi matične ćelije iz tkiva pupčanika zaista dosta mogle da ublaže procese u mozgu koji dovode do oštećenja. Na ovaj način bi moglo da se izbjegne nastajanje teškog oštećenja mozga, takozvane cerebralne paralize, koje sa sobom nosi doživotne smetnje.

A ovako je izgledao novi terapijski pristup u studiji:

Korak 1: Izolovanje matičnih ćelija iz tkiva pupčanika

Uz saglasnost majke uzeto je tkivo pupčanika i iz njega su izolovane matične ćelije. Od dobijenih matičnih ćelija istraživači su pripremili transplantat. Zadatak ćelija bi bio da u velikoj mjeri spriječe oštećenje mozga, kao i da štite mijelinski omotač nervnih puteva.

Korak 2: Infuzija matičnih ćelija kroz nos do mozga

Dobijene ćelije su eksperimentalno primenjene na životinjama, tako što su aplikovane u nosnu sluznicu. Umjesto da se ćelije direktno implantiraju u mozak, neinvazivnom metodom je matičnim ćelijama prepušteno da same pronađu put kroz nosne puteve, odnosno da migriraju do oštećene zone u mozgu.

Studija je zaista uspjela da pokaže da su ubrizgane ćelije stigle do mozga i da su unaprijedile nervne veze između moždanih hemisfera i kičmene moždine kod životinja. Za buduću terapiju matičnim ćelijama kod oštećenja mozga nastalih na rođenju, ovo je prvi proboj. Prije nego što usljedi klinička studija kod novorođenčadi, dalja istraživanja će se baviti utvrđivanjem doze i učestalošću davanja terapije.

Autor: 

Monika Kugemann
Odeljenje za komunikaciju i marketing
Univerzitetska bolnica u Bernu

Izvor: https://idw-online.de/de/news658830

Sign In