“Matične ćelije po rođenju kao one iz Vartonovog gela pupčanika su zbog svoje sposobnosti rasta i diferencijacije odlični kandidati za uzgajanje tkiva”

Istraživačka grupa za inžinjering tkiva na Univerzitetu u Granadi.

Istraživačka grupa za inžinjering tkiva na Univerzitetu u Granadi uspjela je da iz matičnih ćelija pupčane vrpce dobije vještačku kožu. Naučnici su pritom koristili mezenhimalne matične ćelije iz Vartonovog gela, vezivnog tkiva pupčane vrpce.

Rad istraživačke grupe za inžinjering tkiva na Univerzitetu u Granadi po prvi put pokazuje da se matične ćelije iz pupčane vrpce mogu pretvoriti u epitel oralne sluzokože i kože. Pomoću trodimenzionalnog biomaterijala ove ćelije bi u laboratoriji mogle da se razviju u kožu.

Ovo je pozitivna vijest prije svega za pacijente sa opekotinama. Trenutno je potrebno da prođe mnogo nedjelja dok se od zdrave kože ne izgradi koža za transplataciju pomoću aktuelnih tehnika. Prema rezultatima studije u budućnosti bi bilo moguće čuvati uzgajanu kožu u banci tkiva, kako bi ona odmah bila na raspolaganju u slučaju nužde.