IZVORNA CELICA - 10 GODINA ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA

IZVORNA CELICA - 10 GODINA ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA

Roditelji imaju izbor, a za lakšu odluku su im potrebne informacije

Koliko su se stvari vezane za čuvanje i lečenje matičnim ćelijama promenile tokom ovih deset godina, pitali smo Tamaru Bejat - COO Izvorne Celice iz Ljubljane.

Kada bi u tri rečenice trebalo da objasnite koliko smo znali o matičnim ćelijama tada i sada, šta bi rekli?

- Pre deset godina znali smo ponešto o matičnim ćelijama iz koštane srži i da su ljudi često javno tražili potencijalne donatore, posebno za lečenje leukemije. I znali smo da je proces dobijanja ovih matičnih ćelija bio veoma bolan. Krvne ćelije iz pupčane vrpce bile su nepoznate, naročito za opštu javnost. Nismo znali ni kako se dobijaju ni kako nam mogu koristiti. Danas, roditelji, znajući za matične ćelije iz pupčane vrpce znaju da su to ćelije koje mogu pomoći u lečenju bolesti koje ugrožavaju život. I to je poenta - ističe Tamara.

Koja su Vam pitanja postavljali roditelji kada ste počeli sa radom, a koja su pitanja najčešća sada?

- Na početku, najčešća pitanja su bila šta su matične ćelije i čemu služe. Često su bili zainteresovani i kako ih uopšte dobijamo. Danas su takva pitanja retka, roditelji dobijaju dosta informacija na internetu i u principu znaju zašto se koriste matične ćelije i njihov potencijal. Najčešće pitanje koje se danas javlja je da li je banka matičnih ćelija sigurna i kakvo je njihovo iskustvo sa terapijom matičnim ćelijama.

Koje su se bolesti lečile kada ste počinjali sa radom a koje se bolesti mogu lečiti danas?

Pre jedne decenije, mnoge bolesti su bile tretirane matičnim ćelijama, a najčešće je to bilo lečenje leukemije, različitih anemija i limfoma. Danas se veliki naglasak stavlja na regenerativne terapije i lečenje autoimunih bolesti. Postoje i brojne studije za lečenje autizma.

Koliko roditelja je u Sloveniji godišnje ostavljalo matične ćelije pre 10 godina, a koliko sada?

Pre deset godina, kada smo uveli mogućnost skladištenja matičnih ćelija u Sloveniji, roditelji su se retko odlučivali na ovu opciju. Vremenom smo uspeli da damo dovoljno informacija o upotrebi i koristima matičnih ćelija, i naravno da su roditelji skloniji da se odluče za ovu opciju. Međutim, prema evropskom i globalnom proseku, još uvek smo u zaostatku - govorimo o 500 uskladištenih jedinica godišnje. U poređenju sa susednim zemljama, ovo je zanemarljiv broj.

Koliko su lekari u Sloveniji danas upoznati sa mogućnostima lečenja matičnim ćelijama u odnosu na period pre 10 godina?

U Sloveniji je terapija sa matičnim ćelijama iz pupčanika još uvek nešto o čemu se ne govori dovoljno. Dovoljno je reći da je javna banka krvnih ćelija matičnih ćelija otvorena tek 2008. godine, sa svešću da matične ćelije iz pupčane krvi mogu spasiti živote. Nažalost, javna banka je sada puna, ali njena svrha ostaje. Jedan od naših ciljeva je da predstavimo potencijal matičnih ćelija ginekolozima, jer su oni u najvećem broju u kontaktu sa trudnicama koje dolaze njima po savete. Nakon svih ovih godina, skepticizam je i dalje prisutan, manji je, ali postoji. Mnogo toga je povezano sa nepoznavanjem mogućnosti liječenja, a često se čuje i komentar jer je to plaćena usluga. Ali to ne bi trebalo da bude glavni razlog zašto ne bi čuvali matične ćelije vašeg deteta.

Roditelji imaju izbor, a za lakšu odluku su im potrebne informacije.

A još uvek ne dobijaju dovoljno informacija. Naravno, situacija je drugačija u drugim evropskim zemljama.

Da li je potrebno na iste stvari (i koje) obratiti pažnju pri izboru banke kojoj se poveravaju matične ćelije na čuvanje, pre deset godina i sada?

I dalje se primjenjuje ista stvar - banka mora osigurati kvalitetno skladištenje matičnih ćelija. Ovo se nije promenilo za deset godina. Međutim, ono što se promenilo je to što banka pored čuvanja matičnih ćelija nudi. Danas najbolje banke nude svu moguću podršku za potencijalnu terapiju matičnim ćelijama, a posebno moraju imati iskustva u terapiji matičnim ćelijama.

Obeležavate desetogodišnjicu postojanja, gde vidite Izvornu celicu za deset godina?

Izvornu celicu vidim kao sinonim za kvalitetno i sigurno čuvanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce. U prvih deset godina takođe verujem da smo to postigli, a u narednih deset godina to ćemo i potvrditi.

Poruka roditeljima zašto bi trebalo sačuvati matične ćelije iz pupčane vrpce?

Prilikom odlučivanja o tome da li ćete sačuvati matične ćelije vašeg deteta ili ne, imajte na umu ovo - verovatnoća da će vaše dete dobiti tešku bolest u mlađim godinama je mala i samom srećom je tako. Ali svi mi, uključujući i vaše dete ćemo ostariti. A sa starenjem dolaze i bolesti, kod kojih mogu pomoći večno mlade, nepromenjene, matične ćelije iz pupčane vrpce. Čuvanje matičnih ćelija je investicija za budućnost.

By Bebologija

Sign In