Širom svjeta se sprovode brojne kliničke studije sa lijekovima protiv Corona virusa. Cijela medicinska zajednica danas radi na otkrivanju mogućih terapija protiv opasnog protivnika.

Ovdje Vam predstavljamo 5 najčešće ispitivanih terapija koje pružaju najviše izgleda da postanu standardne za Covid-19.

Pored već dobro poznatih lijekova kao što je hlorokin, koriste se i lijekovi iz grupe antivirusne terapije i monoklonskih antitela koja se koriste protiv određenih autoimunih bolesti. Pored lijekova koriste se i ćelijske terapije matičnim ćelijama kao i plazma izlječenih pacijenata.

1. Hlorokin – lijek protiv malarije koji se koristi već decenijama pokazao je u dobrom broju kliničkih studija da pomaže pogotovo kod blažih oblika bolesti Covid-19 (broj kliničkih studija: 84)

2. Antiviralna terapija – lijekovi poput remdesivira, lopinavira i ritonavira koji se koriste za virus gripa se ispituju u terapiji Covid-19. Za sada je najbolje rezultate dala terapija remdesivirom (broj kliničkih studija: 55)

3. Matične ćelije – prvenstveno se koriste mezenhimalne matične ćelije iz tkiva pupčanika koje se uzimaju na porođaju. Terapija je provjereno sigurna za veliki broj bolesti i lako se primjenjuje u kratkoj intravenskoj infuziji. Za sada je pokazala uspješnost u izlječenju naročito teških slučajeva Covid-19 koji su na respiratoru (broj kliničkih studija: 45)

4. Monoklonska antitela – lijekovi koji se koriste protiv autoimunih bolesti, za sada je najbolje rezultate pokazao tocilizumab koji se koristi kod reumatoidnog artritisa (broj kliničkih studija: 38)

5. Plazma - koristi se plazma pacijenata koji su preležali Covid-19. U njihovoj krvi se nalaze antitijela koja ubijaju virus. Posle vađenja krvi izlječenim pacijentima, krv se centrifugira, izdvaja se plazma i daje se u kratkoj intravenskoj infuziji oboljelima od Covid-19 (broj kliničkih studija: 32)

Sve ovo nam daje nadu da će se u narednih nekoliko mjeseci otkriti koja terapija je najuspješnija za Covid-19. Do tada nam ostaju mjere socijalnog distanciranja i poboljšanja imuniteta.