Famicord je, kao jedna od prvih banaka za matične ćelije iz pupčanika u svjetu, uveo dodatne mjere predostrožnosti povodom pandemije Corona virusom.

U skladu sa najvišim standardima AABB sertifikata za čuvanje matičnih ćelija od sada će matične ćelije svih klijenata Famicorda i Bio Save-a prolaziti dodatne analize kako bi bilo potvrđeno da matične ćelije nisu zaražene opasnim virusom.

Bezbjedna procedura

Svi uzorci matičnih ćelija će se čuvati u posebnim odvojenim tankovima u karantinu dok se ne dokaže da porodilja nema znakove infekcije.

Bio Save ljekari su na raspolaganju za sve trudnice koje razmišljaju o čuvanju matičnih ćelija, a imaju sumnju da bi Corona virus mogao predstavljati opasnost po njeno zdravlje i zdravlje ploda.

Matične ćelije uspješne u borbi protiv virusa

Matične ćelije se istražuju u terapiji brojnih oboljenja izazvanih virusima, prvi podaci govore da mogu da pomognu i kod infekcije Corona virusom, a već postoje slučajevi pacijenata koji su izlječeni od infekcije HIV virusom primjenom matičnih ćelija.

Matične ćelije iz pupčanika su jedno blago koje se može prikupiti samo na porođaju i može pomoći u liječenju brojnih bolesti i tako spasiti život mnogim oboljelima.